.

.
.

Úvod

Vítejte na naší prezentaci! Od roku 2008 zajišťujeme jazykové kurzy pro jednotlivce i firmy v Karlovarském kraji. Naším cílem je podporovat klienty v použití jazyka v praktických situacích se zaměřením na konverzační dovednosti a schopnost komunikace. Výuku obohacujeme různorodými aktivitami, aby si klienti přirozenou cestou procvičili všechny základní jazykové dovednosti - poslech, čtení, psaní, mluvení. Tempo výuky vždy určuje šikovnost studentů, neřídíme se striktně dle předepsaných schémat.

Můžete s námi studovat od začátečnických kurzů až po vysoce pokročilé kurzy. Používáme učební materiály s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolupracujeme s renomovanými nakladatelstvími OXFORD UNIVERSITY PRESS a CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Označení našich kurzů se řídí podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka směřuje k vykonání některé standardizované zkoušky dle rozhodnutí MŠMT České republiky č.j. 8428/2007-23 a ve znění pozdějších dodatků.


Soukromé lekce a doučování

Individuální výuka je určena všem zájemcům, kteří preferují osobní přístup lektora. Je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob jak se naučit cizí řeč. Umožňuje sestavení individuální plánu na míru - zaměření jazyka, frekvenci výuky, délku lekce, místo výuky .. zkrátka vše je na osobní domluvě :)   Máme bohaté zkušenosti s doučováním dětí a teenagerů, pomáháme jim řešit vzniklé problémy ve škole. Snažíme se v nich probudit pozitivní přístup k cizímu jazyku a motivovat je ke zlepšení. Pravidelně připravujeme studenty k různým typům zkoušek - maturitě, přijímacím, státním, mezinárodním jazykovým zkouškám. Jak to funguje? Student hradí nejméně 1 lekci předem, má právo jednotlivé lekce zrušit z jakéhokoliv důvodu nejpozději den před jejím konáním do 19:00 hodin, pokud zruší lekci později, lekce je započítána. Zajistíme vám i soukromé lekce s rodilou mluvčí z Anglie, která vlastní certifikát CELTA - volné dny, časy a cena výuky s rodilou mluvčí na dotaz.

Počet přihlášených

Cena za 60 min / osobu

Výuka s českým lektorem se hradí

1

400

předplatné min.1 lekce

2

200

předplatné min.1 lekce

3

170

na 3 měsíce 2.040,-Kč (12 setkání)

4

150

na 3 měsíce 1.800,-Kč (12 setkání)


Skupinové 3 měsíční kurzy

Nemusíte se upsat na celý školní rok, máme tříměsíční kurzy. Přidejte se do našich malých skupinek max 4 studenti a lektor, zaručeně se dostanete ke slovu. Jak to funguje? Kurzy běží po celý rok pravidelně jednou týdně, ale platíte pouze na 3 měsíce - vždy září-prosinec, leden-březen, duben-červen. Zájemce vyplní přihlášku. Příjímáme přihlášky celoročně emailem. Cena se odvíjí od počtu přihlášených studentů jak je uvedeno v tabulce. Student hradí kurzovné na konci první lekce kurzu, což mu umožňuje rozhodnout se, zda bude kurz navštěvovat a zároveň je jasný přesný počet přihlášených. V případě neplánovného ukončení docházky může student nevychozené lekce přenechat jiné osobě, kurzovné nevracíme. "Osvědčení o absolvování kurzu" vydáváme v červnu po absolvování alespoň 6 měsíců výuky, pokud student splní 70% docházky a jeho úspěšnost v závěrečném testování je min.70%.

V učebně Na Výsluní 181,360 10 K.Vary - Sedlec Mapa 

►děti 8.-9.třída ZŠ - úterý 16:30-17:30 na dotaz
​►děti 6.-7.třída ZŠ - úterý 15:30-16:30 obsazeno
►A1 úplní začátečníci dospělí - čtvrtek 18:30-19:30 obsazeno
​►A1 úplní začátečníci dospělí - pondělí 8:30-9:30  obsazeno
►A2 mírně pokročilí dospělí - úterý 18:30-19:30 na dotaz
►A2 mírně pokročilí dospělí - pondělí 9:30-10:30  obsazeno
►A2/B1 konverzační témata pro mírně a středně pokročilé - pátek 10-12:00 obsazeno
►B1 středně pokročilí - pondělí 10:30-11:30 obsazeno
►B1/B2 příprava ke státní maturitě- čtvrtek 17:30-18:30 na dotaz

Učebna Chodov 2.zš 2.stupeň, Školní ul. 697  Mapa
►Díky vysokému pracovnímu vytížení v K.Varech neplánujeme otevřít skupinové kurzy ve šk.roce 2018/19 v Chodově.


Firemní kurzy

Rádi vám zajistíme výuku v prostorách vaší společnosti, přípravné kurzy ke zkouškám, specializované profesní kurzy, Business English pro management, hotelové a restaurační provozy. V rámci našich služeb nabízíme vstupní testování, individuální vzdělávací plán dle vašich požadavků, výstupní testy, vhodné učební materiály. Ceny výše uvedené platí pro soukromé osoby (nikoliv pro firmy). Konkrétní ceny a podmínky jsou smluvní. 

© 2008-2019 Copyright Enigma škola jazyků