.

.
.

Úvod

Vítejte na naší prezentaci! Od roku 2008 zajišťujeme jazykové kurzy pro jednotlivce i firmy v Karlovarském kraji. Naším cílem je podporovat klienty v použití jazyka v praktických situacích se zaměřením na konverzační dovednosti a schopnost komunikace. Výuku obohacujeme různorodými aktivitami, aby si klienti přirozenou cestou procvičili všechny základní jazykové dovednosti - poslech, čtení, psaní, mluvení. Tempo výuky vždy určuje šikovnost studentů, neřídíme se striktně dle předepsaných schémat.

Můžete s námi studovat od začátečnických kurzů až po vysoce pokročilé kurzy. Používáme učební materiály s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolupracujeme s renomovanými nakladatelstvími OXFORD UNIVERSITY PRESS a CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Označení našich kurzů se řídí podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka směřuje k vykonání některé standardizované zkoušky dle rozhodnutí MŠMT České republiky č.j. 8428/2007-23 a ve znění pozdějších dodatků.


Soukromé lekce a doučování

 

Individuální výuka je určena všem zájemcům, kteří preferují osobní přístup lektora. Je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob jak se naučit cizí řeč. Umožňuje sestavení individuální plánu na míru - zaměření jazyka, frekvenci výuky, délku lekce, místo výuky .. zkrátka vše je na osobní domluvě :)   Máme bohaté zkušenosti s doučováním dětí a teenagerů, pomáháme jim řešit vzniklé problémy ve škole. Snažíme se v nich probudit pozitivní přístup k cizímu jazyku a motivovat je ke zlepšení. Pravidelně připravujeme studenty k různým typům zkoušek - maturitě, přijímacím, státním, mezinárodním jazykovým zkouškám. Jak to funguje? Student hradí nejméně 1 lekci předem, má právo jednotlivé lekce zrušit z jakéhokoliv důvodu nejpozději den před jejím konáním do 19:00 hodin, pokud zruší lekci později, lekce je započítána. 

 

Počet přihlášených

Cena za 60 min / osobu

Výuka s českým lektorem se hradí

1

400

předplatné min.1 lekce

2

225

předplatné min.1 lekce

3

170

na 3 měsíce 2.040,-Kč (12 setkání)

4

150

na 3 měsíce 1.800,-Kč (12 setkání)


Skupinové kurzy

Přidejte se do našich malých skupinek max 4 studenti a lektor.


Firemní kurzy

Rádi vám zajistíme výuku v prostorách vaší společnosti, přípravné kurzy ke zkouškám, specializované profesní kurzy, Business English pro management, hotelové a restaurační provozy. V rámci našich služeb nabízíme vstupní testování, individuální vzdělávací plán dle vašich požadavků, výstupní testy, vhodné učební materiály. Ceny výše uvedené platí pro soukromé osoby (nikoliv pro firmy). Konkrétní ceny a podmínky jsou smluvní. 

© 2008-2019 Copyright Enigma škola jazyků