Co nabízíme?

Skupinové kurzy

Přidejte se do našich malých skupinek, zaručeně se dostanete ke slovu.
Skupinové kurzy probíhají během školního roku, výuka 1x týdně 60 min je doplněna on-line procvičováním na doma.

 

Rozvrh kurzů v malých skupinkách:
Učebna Na Výsluní 181,360 10 K.Vary - Sedlec Mapa , max. 4 osoby ve skupince.
​►A1 úplní začátečníci dospělí - úterý 17:30-18:30
​►A1 úplní začátečníci dospělí - pondělí 8:30-9:30
►A2 mírně pokročilí dospělí - úterý 18:30-19:30
►A2 mírně pokročilí dospělí - pondělí 9:30-10:30
►A2/B1 konverzační témata pro mírně a středně pokročilé - úterý 16:30-17:30
►A2/B1 konverzační témata pro mírně a středně pokročilé - pondělí 10:30-11:30

 

Učebna Chodov 2.zš 2.stupeň, Školní ul. 697  Mapa
►A1 úplní začátečníci dospělí - čtvrtek 18:00-19
►A2 mírně pokročilí dospělí - čtvrtek 17:00-18 

 

Harmonogram školního roku 2018 / 19:
Příjem přihlášek celoročně emailem
V týdnu od 17.září 2018 zahájení výuky v 1.pololetí 
17.12.2018 - 6.1.2019 Vánoční prázdniny
V týdnu od 4.února 2019 zahájení výuky ve 2.pololetí 
18.-24.února 2019 jarní prázdniny
červen 2019 závěrečné testování a předávání osvědčení

 

Pravidla pro konání skupinových kurzů:
1) Cena se odvíjí od počtu platících studentů v kurzu viz tabulka.
2) Studenti mohou uhradit kurzovné na konci první lekce kurzu, což jim umožňuje rozhodnout se, zda budou kurz navštěvovat.
3) Ke studiu se studenti mohou připojit kdykoliv během školního roku.
4) Po uhrazení kurzovného, nevzniká studentům nárok na vrácení poměrné části ani celé částky kurzovného z důvodu zmeškaných hodin z jakéhokoliv důvodu. V případě ukončení docházky může student nevychozené lekce přenechat jiné osobě.
5) Na konci školního roku má student právo obdržet "Osvědčení o absolvování kurzu", pokud splnil 70% docházky a jeho úspěšnost v závěrečném testování byla min.70%.

 

Počet osob

Cena za 60 min / osobu

Úhrada

1

400

předplatné min.1 lekce

2

200

předplatné min.1 lekce

3

170

na pololetí 2.890,-Kč (17 setkání)

4 a více

150

na pololetí 2.550,-Kč (17 setkání)

Soukromé lekce a doučování

Individuální výuka je určena všem zájemcům, kteří preferují osobní přístup lektora. Je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob jak se naučit cizí řeč. Umožňuje sestavení individuální plánu přesně podle požadavků klienta - zaměření jazyka, frekvenci výuky, délku lekce, místo výuky .. zkrátka vše je na osobní domluvě :)   Máme bohaté zkušenosti s doučováním dětí a teenagerů, pomáháme jim řešit vzniklé problémy ve škole. Snažíme se v nich probudit pozitivní přístup k cizímu jazyku a motivovat je ke zlepšení. Pravidelně připravujeme studenty k různým typům zkoušek - maturitě, přijímacím, státním jazykovým, mezinárodním zkouškám. 

Zajistíme vám i soukromé lekce s rodilou mluvčí z Anglie, která vlastní certifikát CELTA - volné dny a časy na dotaz.

Pravidla konání soukromých lekcí:
1) Student hradí nejméně 1 lekci předem.
2) Student má právo jednotlivé lekce zrušit z jakéhokoliv důvodu nejpozději den před jejím konáním do 19:00 hodin. Pokud zruší lekci později, lekce je započítána.
3) Pokud chce student jím zrušené lekce nahradit, musí tak učinit nejpozději během následujícího kalendářního měsíce.

 

 

Firemní kurzy

Rádi vám zajistíme výuku v prostorách vaší společnosti, přípravné kurzy ke zkouškám, specializované profesní kurzy, Business
English pro management, hotelové a restaurační provozy. V rámci našich služeb nabízíme vstupní testování, individuální vzdělávací plán dle vašich požadavků, výstupní testy, vhodné učební materiály. 
Ceny výše uvedené platí pro soukromé osoby (nikoliv pro firmy). Konkrétní ceny a podmínky jsou smluvní. 

© 2008-2018 Copyright Enigma škola jazyků